Απαλλάσσονται από το τέλος του 20% επί των εσόδων τους οι ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων στη Βουλγαρία, με απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της χώρας.

Το τέλος επιβλήθηκε από το βουλγαρικό Κοινοβούλιο στις αρχές του 2014.

Το τέλος του 20% επί των εσόδων των φωτοβολταϊκών και αιολικών καταβάλλεται σε τριμηνιαία βάση από τους παραγωγούς, ωστόσο η κυβέρνηση δεν έχει βρει τη φόρμουλα ώστε τα έσοδα αυτά δεν μεταφέρονται στον κρατικό κορβανά.

Παρόλα αυτά, η κρατική επιτροπή Ενέργειας και Νερού (DKEVR) διαβεβαιώνει ότι ως τα τέλη Μαρτίου τα έσοδα που αποκομίσθηκαν μέσω του τέλους ήταν στα 36 εκατ. λέβα.