Επιμέλεια: Βίκυ Καλοφωτιά

Πάνω από 25% του ηλεκτρικού ρεύματος στη Γερμανία, καλύπτεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μέχρι το 2015 υπολογίζεται ότι το ποσοστό θα μπορούσε να ανέλθει σε 35%, σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής “Deutsche Welle”.

Την ίδια ώρα, η χρήση της ατομικής ενέργειας και της ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα δεδομένης της δυναμικής των προαναφερθέντων πηγών ενέργειας, καθίστανται όλο και πιο ασύμφορες.

Ως εκ τούτου, η Ομοσπονδιακή κυβέρνηση της χώρας δίνει αγώνα για να ενταθούν οι ρυθμοί της απόσυρσης της ατομικής ενέργειας και του άνθρακα και να λάβει χώρα η σταδιακή αντικατάστασή τους από τις αντίστοιχες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.