Επιμέλεια: Βίκυ Καλοφωτιά

Το νομοσχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Γερμανία, για το έτος 2014, τέθηκε σε εφαρμογή από σήμερα, 1η Αυγούστου, σύμφωνα με επίσημο δημοσίευμα της ιστοσελίδας της Ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Όπως όλα δείχνουν, τα επόμενα βήματα εντός των προσεχών μηνών, περιλαμβάνουν την εντονότερη ενασχόληση με τα φλέγοντα θέματα, όπως η “Εξοικονόμηση Ενέργειας” και η “Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας”.

Σκοπός είναι η αλληλένδετη λειτουργία όλων των εμπλεκομένων μερών στον τομέα της μετατροπής ενέργειας έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του νέου νομοσχεδίου. Τέλος, για την επιτυχή αποπεράτωση όλων των σχετικών παραμέτρων, η Ομοσπονδιακή κυβέρνηση τόνισε, ότι υπολογίζει στην ευρεία αποδοχή των επιμέρους όρων και στην ευρωπαϊκή ενσωμάτωση.