Στο Επιμελητήριο Κιλκίς θα υλοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα δράσεις για την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Επιμελητηρίου και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

Συγκεκριμένα θα γίνει αντικατάσταση συμβατικών φωτιστικών με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, θα εγκατασταθούν συστήματα υποστήριξης ζεστού νερού χρήσης και θέρμανσης - ψύξης μέσω των ΑΠΕ, ενώ θα πραγματοποιούνται μετρήσεις ποιότητας και κατανάλωσης ενέργειας.

Αντίστοιχες δράσεις προωθούνται και στα κτίρια άλλων επιμελητηρίων της Μακεδονίας και της Θράκης.