Αυξήθηκε κατά 30% η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, το 2013, στη Βρετανία σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, αντιπροσωπεύονται σχεδόν το 15% του μείγματος ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τα στατιστικά του υπουργείου Ενέργειας, το μερίδιο των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας επισκιάστηκε από τον άνθρακα (36%), ενώ το υπόλοιπο μείγμα αντιπροσωπεύθηκε από το φυσικό αέριο (27%) και τα πυρηνικά (20%).

Όπως σχολιάζει η DECC, άξιον λόγου είναι ότι οι ΑΠΕ στη χώρα έχουν υπερδιπλασιαστεί σε διάστημα 4 ετών.

Σε επίπεδο 6μήνου, αξίζει να αναφερθεί ότι το μερίδιο των ΑΠΕ ήταν στο 19,5%. Η άνοδος αυτή οφείλεται στην αυξημένη παραγωγική ικανότητα των αιολικών, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και της βροχής.

Σε σχέση με το 2012, η εγκατεστημένη παραγωγή ΑΠΕ ήταν στο 27%, καθώς στο σύστημα προστέθηκαν επιπλέον ΑΠΕ ισχύος 4,2 MW. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση χερσαίων αιολικών κατά 27% (1,6 GW) και φ/β κατά 59% (1 GW), που αφορούσε τόσο μικρά οικιακά, όσο και συστοιχίες φ/β πάρκων μεγάλης κλίμακας.