Επιμέλεια: Βίκυ Καλοφωτιά

Σύμφωνα με δημοσίευμα στο γερμανικό Τύπο, η τάση του να καταναλώνονται χαμηλά ποσοστά ενέργειας και η εφαρμογή τους με τον συμφερότερο δυνατό τρόπο, θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση των εξόδων και στον τομέα των επιχειρήσεων.

Προς αυτήν την κατεύθυνση κινούνται και οι αντίστοιχες οικονομικές επενδύσεις της χώρας, οι οποίες πολλαπλασιάζονται όλο και περισσότερο με την πάροδο του χρόνου.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι η Ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας, προωθεί και στηρίζει μακροπρόθεσμα τις επιχειρήσεις, οι οποίες δεν διστάζουν να ανταποκριθούν στο νέο αυτό πρότυπο εξοικονόμησης ενέργειας παρέχοντάς τους τα απαραίτητα δάνεια προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.