Επιμέλεια: Βίκυ Καλοφωτιά

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του γερμανικού Τύπου, τα χωριά που λειτουργούν με γνώμονα τη βιοενέργεια, καλύπτουν αρκετά ικανοποιητικά σχεδόν το μισό από το ποσοστό που απαιτείται για τον ενεργειακό τους εφοδιασμό, είτε πρόκειται για ηλεκτρική ενέργεια, είτε για θέρμανση.

Ως εκ τούτου, συμβάλλουν καθοριστικά στο να ενδυναμώσουν μακροπρόθεσμα τη δυναμική της οικονομίας και αυτό είναι ήδη κάτι που έχει επιτευχθεί από εκατό κοινότητες στην Ομοσπονδιακή δημοκρατία της Γερμανίας.

Τέλος, όπως εικάζεται, το συγκεκριμένο γεγονός αναμένεται να αποτελέσει εφαλτήριο για την περαιτέρω εξέλιξη των αντίστοιχων τομέων που εμπλέκονται στις διαδικασίες εξοικονόμησης ενέργειας και παραγωγής με συμφέροντες όρους.