Επιμέλεια: Βίκυ Καλοφωτιά

Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών και Ενέργειας της Γερμανίας, παρουσίασε πρόσφατα μια σειρά νέων και διαφορετικών στοιχείων που προκύπτουν από έρευνες των πραγματογνωμόνων στον τομέα της αγοράς και παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα στην επίσημη ιστοσελίδα της Ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Όπως προκύπτει από τις προαναφερθείσες έρευνες, ο τωρινός τρόπος διαμόρφωσης της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας, είναι κατά βάση λειτουργικός και θα μπορούσε μακροπρόθεσμα να εξασφαλίσει ικανοποιητικά ποσοστά στην αντίστοιχη τροφοδότηση του πληθυσμού με τις απαιτούμενες τιμές.

Οι προϋποθέσεις για την επίτευξη μιας τέτοιας προοπτικής περιλαμβάνουν την προσαρμογή εντός του σημερινού πλαισίου της αγοράς, όπως και μια ευρωπαϊκή εναρμόνιση των κανόνων για το εμπόριο της ηλεκτρικής ενέργειας.