Το ok έδωσε η ισπανική κυβέρνηση για το πρόγραμμα εξορύξεων ύψους 7,5 δισ. ευρώ της Repsol στις Κανάριες Νήσους.

Το σχέδιο της πετρελαϊκής προβλέπει την διενέργεια τριών γεωτρήσεων ερευνητικού χαρακτήρα σε απόσταση 60 χλμ ανατολικά της νήσου Φουέρτεβεντουρα. Σύμφωνα με την Repsol, η πιθανή μελλοντική παραγωγή πετρελαίου στην περιοχή αναμένεται να φτάσει τα 100.000 βαρέλια ανά ημέρα, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 10% της εγχώριας κατανάλωσης.

Σημειώνεται ότι η Ισπανία εξαρτάται σε ποσοστό 99% από τις εισαγωγές πετρελαίου, εξ ου και η σημασία που δίνει η κυβέρνηση στην συγκεκριμένη προσπάθεια της Repsol.