Μέχρι τα τέλη του 2011 αναμένεται να ολοκληρωθεί η ίδρυση της Εταιρείας Παροχής Αερίου Στερεάς Ελλάδας - Εύβοιας, προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία από τις αρχές του 2012.

Οι δραστηριότητες διανομής και προμήθειας φυσικού αερίου στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδας θα αποτελέσουν αντικείμενο της υπό σύσταση Εταιρείας Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Στερεάς Ελλάδας-Εύβοιας Α.Ε. και αυτές θα περιλαμβάνουν τον προγραμματισμό, τη μελέτη, τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την εκμετάλλευση του συστήματος διανομής φυσικού αερίου καθώς και την πώληση φυσικού αερίου σε οικιακούς, εμπορικούς, βιομηχανικούς και άλλους καταναλωτές.

Όπως αναφέρει ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Ιωάννης Μανιάτης, σε έγγραφο του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, προς απάντηση ερώτησης του βουλευτή της ΝΔ Μιχάλη Γιαννάκη, για τη συγκρότηση της ΕΠΑ Στερεάς Ελλάδας-Εύβοιας όπως και για τη συγκρότηση της ΕΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας και της ΕΠΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα γίνουν διαγωνισμοί από τη ΔΕΠΑ ΑΕ για την ανάδειξη αντίστοιχων ιδιωτών επενδυτών οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο μετοχικό κεφάλαιό τους. Η ΔΕΠΑ ΑΕ που έχει την ευθύνη της δημιουργίας και λειτουργίας των νέων αυτών εταιρειών έχει προχωρήσει στην προετοιμασία για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών και εκτιμά ότι η ίδρυση τους θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2011 και θα βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία από τις αρχές του 2012, αναπτύσσοντας κατασκευαστική και εμπορική δραστηριότητα.

«Η διεύρυνση της χρήσης του φυσικού αερίου στις βιομηχανικές περιοχές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας των εγκατεστημένων επιχειρήσεων και να συμβάλει στην αντιμετώπιση της ανεργίας», επισημaίνει στην ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, ο βουλευτής της ΝΔ Μιχάλης Γιαννάκης. Ο βουλευτής υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη των ΕΠΑ δεν θα επιβαρύνει τα δημόσια οικονομικά, αφού η σύστασή τους θα πραγματοποιηθεί μεταξύ της ΔΕΠΑ ΑΕ και του ιδιώτη αναδόχου του έργου σύστασης τους, βάσει διεθνούς διαγωνισμού.