Επιμέλεια: Βίκυ Καλοφωτιά 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε τη διαδικασία ενδεχόμενης επιβολής κυρώσεων στη Γερμανία λόγω παράβασης της σχετικής σύμβασης αποτελεσματικής διαχείρισης της ενέργειας, σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας “Die Welt”.

Η συγκεκριμένη ενέργεια εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν αναμενόμενη λαμβάνοντας κανείς υπόψη το γεγονός ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες χωλαίνουν αναφορικά με τους πρωταρχικούς στόχους που είχαν αρχικά τεθεί.

Επομένως, είναι ήδη στα άμεσα σχέδια της Ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Γερμανίας ο προγραμματισμός ενός “εθνικού σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση” μέχρι τα τέλη του έτους έτσι ώστε να αποφευχθεί η τελική επιβολή κυρώσεων.