Τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου βρέθηκαν στην  βορειοδυτική ακτή της Αυστραλίας όπως ανακοίνωσε η μεγάλη αμερικανική εταιρεία εξορύξεων Apache. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, τα κοιτάσματα αυτά ενδέχεται να ανέρχονται σε 300 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Εκτιμάται πως πρόκειται για τα μεγαλύτερα κοιτάσματα πετρελαίου που εντοπίστηκαν στην Αυστραλία τα τελευταία 30 χρόνια