Επιμέλεια: Βίκυ Καλοφωτιά 

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της επίσημης ιστοσελίδας της Ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Γερμανίας, κατά τη διάρκεια του έτους 2013, σημειώθηκε αύξηση κατά 1/3 του αριθμού των εγκαταστάσεων βιοαερίου, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη γενικότερη λειτουργία και την εισαγωγή αναβαθμισμένης ποιότητας αερίου στο δημόσιο δίκτυο φυσικού αερίου.

Ως εκ τούτου, η συνολική παραγωγή βιοαερίου αναπτύχθηκε κατά ένα τέταρτο, κάτι που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το βιοαέριο συμβάλλει σημαντικά σε μια ευέλικτη προσφορά ενέργειας και καθίσταται έτσι όλο και δημοφιλές στον τομέα των εναλλακτικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.