Επιμέλεια: Βίκυ Καλοφωτιά 

Τα κυμαινόμενα φορτία που προκαλούνται μέσω της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας εξωθούν στα όρια το σύστημα τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος στη Γερμανία, σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της γερμανικής “Deutsche Welle”.

Πιο συγκεκριμένα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν παράγουν την ίδια ποσότητα ρεύματος και αυτό είναι κάτι που ενδεχομένως θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα σε κατάρρευση των αντίστοιχων συστημάτων στην εν λόγω χώρα.

Με τη βοήθεια, όμως, ενδεδειγμένων δικτύων θα είναι εφικτή η σωστότερη διαχείριση της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος έτσι ώστε να αποφευχθούν μελλοντικά παρόμοια περιστατικά και να εξασφαλιστεί σταδιακά η ανάλογη σταθερότητα του δικτύου.