Επιμέλεια: Βίκυ Καλοφωτιά 

Μέχρι το έτος 2050, θα πρέπει να έχει επιτευχθεί κατά ένα αρκετά υψηλό ποσοστό το εγχείρημα για τη μετατροπή της ενέργειας, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της επίσημης ιστοσελίδας της Ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Γερμανίας.

Με αυτόν τον τρόπο θα τροφοδοτούνται 80% του ποσοστού τoυ απαιτούμενου ενεργειακού εφοδιασμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο σήμερα ανέρχεται μόλις στα 16%.

Μια τέτοια εκτεταμένη αναδιαμόρφωση στον τομέα της ενέργειας θα προσφέρει μακροπρόθεσμα τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης περαιτέρω τεχνολογικών κατασκευασμάτων για την παραγωγή, την αποθήκευση και τη μεταφορά της ενέργειας. Αυτή η κατεύθυνση αναμένεται να συμβάλει σταδιακά σε μια παγκόσμια ανάπτυξη στα συγκεκριμένα ερευνητικά πεδία.