Σε ισχύ τέθηκε και στη Γαλλία η οδηγία για τα Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά απόβλητα όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, όπως ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός PV Cycle.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, το σχετικό διάταγμα δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της χώρας.

Βάσει του διατάγματος, το οποίο είναι σε ισχύ από τις 23 Αυγούστου, οι εταιρίες στη Γαλλία θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν και να διασφαλίσουν την επεξεργασία των αποβλήτων των φωτοβολταϊκών που πωλούν και εισάγουν.

Σημειώνεται ότι ο κανονισμός δεν περιλαμβάνει μεταβατική φάση και οι εταιρίες θα πρέπει να συμμορφωθούν με τη νέα νομοθεσία αμέσως.