Επιμέλεια: Βίκυ Καλοφωτιά

Παράλληλα με όλα τα πλεονεκτήματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξακολουθεί να υφίσταται ένα σημαντικό πρόβλημα: Η ενέργεια που παράγεται, δεν αξιοποιείται κατά τη χρονική στιγμή της παραγωγής της και αντιστρόφως, όταν απαιτείται η χρήση της, δεν είναι διαθέσιμη, σύμφωνα με δημοσίευμα στο γερμανικό Τύπο.

Ως εκ τούτου, το προαναφερθέν πρόβλημα στον τομέα των σχετικών ερευνών, χρήζει άμεσης λύσης και χρειάζονται οι ενδεδειγμένοι χειρισμοί προκειμένου να επιτευχθεί η κατάλληλη και λειτουργική αποθήκευση της ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο θα καθίσταται εφικτό να προκύπτουν τα μέγιστα δυνατά οφέλη από τη μετατροπή της και τη στροφή στις ανανεώσιμες πηγές.