Στις 18 Ιουλίου ξεκίνησε η κατάθεση προσφορών για τον πρώτο διεθνή γύρο αδειοδότησης χερσαίων περιοχών για έρευνες υδρογονανθράκων στην Κροατία.

Οι χερσαίες περιοχές προς εξερεύνηση καλύπτουν συνολικά 14.585 τετραγωνικά χλμ., ενώ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε για τις 18 Φεβρουαρίου του 2015 στις 2 το μεσημέρι (τοπική ώρα).

Σύμφωνα με την Deloitte, η Κροατία βρίσκεται πάνω στην παννονική λεκάνη (Pannonian Basin), η οποία χωρίζεται σε τέσσερις επιμέρους λεκάνες, τις Sava, Drava, ΒΔ Κροατία και Slavonia. Τα μπλοκ που θα διατεθούν προς έρευνα καλύπτουν τις λεκάνες Drava, Slavonia και περιοχές της Sava, όπου υπάρχουν αποδεδειγμένα αποθέματα υδρογονανθράκων.

Στον ιστότοπο της Deloitte, καλούνται όλοι οι πιθανοί επενδυτές να επισκεφθούν το data room, όπου τους προσφέρεται πρόσβαση σε 7.000 χλμ. 2D, 1.4000 τετραγωνικά χλμ 3D σεισμικών δεδομένων και 500 πηγάδια που βρίσκονται στις περιοχές Drava, Sava και Slavonia.

Τα μπλοκ θα διατεθούν για μια περίοδο ερευνών της τάξης των 5 χρόνων, που θα χωρίζεται σε δύο φάσεις των 3 και 2 ετών αντίστοιχα, ενώ έχει προβλεφθεί και η παράταση των αδειών κατά 6 μήνες σε περίπτωση που ζητηθεί.