Επιμέλεια: Βίκυ Καλοφωτιά

Η προώθηση του λεγόμενου «πράσινου» ηλεκτρικού ρεύματος μέσω του σχετικού Νόμου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (EEG), συνέβαλε στο να γίνουν οι αντίστοιχοι χειριστές των εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών και αιολικής ενέργειας, πλουσιότεροι, κατά τη διάρκεια των προηγουμένων ετών, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Zeit”. 

Ένας από τους κυριότερους λόγους για το εν λόγω φαινόμενο, είναι και το ότι οι σχετικές επιδοτήσεις δεν μειώθηκαν εγκαίρως. Αυτή η διαπίστωση προκύπτει και από μια πρόσφατη έρευνα που διενεργήθηκε εκ μέρους του Ινστιτούτου “Fraunhof”, αρμόδιου για έρευνες συστημάτων ενέργειας και καινοτομιών.