Επιμέλεια: Βίκυ Καλοφωτιά 

Σύμφωνα με δημοσίευμα της επίσημης ιστοσελίδας της Ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Γερμανίας, η ανάπτυξη περισσοτέρων ενεργειακών αποθηκών αποτελεί μια απαραίτητη προϋπόθεση για να εξοικονομείται ενέργεια με όσο το δυνατό χαμηλότερα έξοδα και παράλληλα να προωθείται η ανάπτυξη λειτουργικών δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος.

Ως εκ τούτου, ανήκει στα άμεσα σχέδια της Ομοσπονδιακής κυβέρνησης σχετικά με την επίτευξη του εγχειρήματος  της μετατροπής της ενέργειας, η ενίσχυση των τεχνολογιών που θα συμβάλουν σημαντικά στην αυξημένη αποθήκευση ενέργειας έτσι ώστε να χρησιμοποιείται με σύνεση ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.