Για την υιοθέτηση ενός πιο φιλόδοξου σχεδίου για την εγκατάσταση ΑΠΕ, ως το 2030, στην Ευρώπη κάλεσε πρόσφατα τα κράτη-μέλη της η ΕΕ, αυξάνοντας το στόχο από το 27% στο 30%.

Η ανακοίνωση αν και έγινε ευπρόσδεκτη από την ευρωπαϊκή φωτοβολταϊκή βιομηχανία, ωστόσο επικρίθηκε για την αποτυχία της ΕΕ να εισάγει άμεσα δεσμευτικούς εθνικούς στόχους σε κάθε μέλος της.

Σχολιάζοντας την εν λόγω εξέλιξη η Ευρωπαϊκή Ένωση Βιομηχανίας Φωτοβολταϊκών (EPIA), τόνισε ότι η εν λόγω κίνηση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και θα παρέχει στην Ευρώπη την ευκαιρία να διατηρήσει το προβάδισμα στον τομέα των ΑΠΕ.

«Παρόλα αυτά για να υπάρξει πραγματικό αποτέλεσμα, οι εθνικοί δεσμευτικοί στόχοι θα πρέπει να υιοθετηθούν άμεσα, ώστε να καταστεί εφικτή η ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης και να εκπληρωθούν οι δεσμεύσεις για τη μείωση του CO2», συμπληρώνει η Ένωση.

Κατά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της EPIA, James Watson, «ένας πανευρωπαϊκός στόχος, χωρίς ουσιαστικούς εθνικούς στόχους, δεν θα παρέχει τη σταθερότητα και την "προβλεψιμότητα" που απαιτείται για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων. Για να διασφαλιστεί ότι τα κρατικά και ιδιωτικά κεφάλαια θα κατευθυνθούν προς τις ΑΠΕ, πρέπει να δοθούν σωστά πολιτικά μηνύματα τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο».

«Η νέα πρόταση που έριξε στο τραπέζι η ΕΕ εξακολουθεί να υπολείπεται της παροχής κινήτρων για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της μείωσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, κάτι που επιδιώκει η συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωπαίων», πρόσθεσε ο ίδιος.