Επιμέλεια: Βίκυ Καλοφωτιά

Αυτό που λείπει από τον τομέα της μετατροπής της ενέργειας στη Γερμανία, είναι μια ξεκάθαρη προοπτική, τεχνολογική ευελιξία και η αντίστοιχη ευρωπαϊκή ενσωμάτωση, όπως διαβάζουμε σε άρθρο της γερμανικής “Deutsche Welle”.

Η πολιτική που ακολουθείται για την προαναφερθείσα μετατροπή της ενέργειας, επενδύει σε μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη βραχυπρόθεσμων στόχων και όχι μακροπρόθεσμων, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Επιπλέον, είναι προσανατολισμένη σε εθνικό επίπεδο παρ’όλο που η γερμανική οικονομία είναι συνδεδεμένη με ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό σύστημα εφοδιασμού ενέργειας. Έτσι, αυτό που χρειάζεται, είναι η αλλαγή πορείας πλεύσης έτσι ώστε η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας να πετύχει τους αρχικούς της στόχους στον εν λόγω τομέα.