Ένα νέο, αναθεωρημένο πρόγραμμα δράσεων, προς την κατεύθυνση της προστασίας της λίμνης Κορώνεια, επεξεργάζεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Πιο συγκεκριμένα, σε έγγραφο που απέστειλε στη Βουλή η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη, με το οποίο απαντά σε ερώτηση του βουλευτή του ΛΑΟΣ, Βαϊτση Αποστολάτου, σχετικά με τους λόγους που οδηγούν την ευρωπαϊκή επιτροπή στην ακύρωση χρηματοδότησης για την προστασία της λίμνης Κορώνεια, αναφέρεται χαρακτηριστικά:

"Το υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής θεωρεί ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια αναμονής για την υλοποίηση του προγράμματος για την αποκατάσταση της Λίμνης Κορώνεια και ήδη επεξεργάζεται, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία και φορείς, ένα αναθεωρημένο πρόγραμμα δράσεων ρεαλιστικό αλλά και δεσμευτικό".

Μολονότι, κατ΄εφαρμογή της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, υπήρχε πρόγραμμα δράσεων για τη στήριξη του οικοσυστήματος της λίμνης, την υδρολογική αποκατάστασή της και τη βελτίωση της ποιότητας του νερού, η ΕΕ διαπίστωσε ότι η υλοποίηση του προγράμματος, κάθε άλλο παρά ικανοποιητική υπήρξε, ενημερώνει η υπουργός με το έγγραφό της, δεδομένου ότι πολλά από τα μέτρα δεν έχουν εφαρμοστεί και ταυτόχρονα δεν έχουν τηρηθεί πολλοί από τους όρους που είχαν τεθεί.

Όπως περιγράφει, η Νομαρχία έχει καθυστερήσει σε μεγάλο βαθμό την υλοποίηση των τεχνικών παρεμβάσεων, με συνέπεια στο τέλος του 2010, να έχει υλοποιηθεί μόνο το 28% των έργων. Αλλά και στον τομέα των ειδικών όρων η πρόοδος την τελευταία πενταετία είναι πολύ περιορισμένη, χωρίς τις απαιτούμενες δεσμεύσεις για την ικανοποίησή τους. Εξακολουθούν, επίσης, να υπάρχουν, προσθέτει η υπουργός, σοβαρές αντιφάσεις μεταξύ του στόχου αποκατάστασης της λίμνης και της εφαρμοζόμενης αναπτυξιακής και αγροτικής πολιτικής στην περιοχή, με συνέπεια το υδατικό ισοζύγιο στη λίμνη να παραμένει αρνητικό και να καθιστά τις όποιες τεχνικές παρεμβάσεις, ακόμη και όταν ολοκληρωθούν, ανεπαρκείς.

Για το αναθεωρημένο πρόγραμμα δράσεων που επεξεργάζεται το υπουργείο, η κ. Μπιρμπίλη ενημερώνει τον βουλευτή ότι:

" Η αποκατάσταση και προστασία της Κορώνειας θα εντάσσεται στην προσπάθεια προστασίας της ευρύτερης περιοχής και ειδικότερα της Βόλβης, έτσι ώστε τα μέτρα για την αποκατάσταση της Κορώνειας να μην έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη Βόλβη.

" Ο στόχος της αποκατάστασης θα προσδιοριστεί με μεγαλύτερη σαφήνεια και ακρίβεια

" Θα επανεξεταστούν οι απαιτούμενες τεχνικές παρεμβάσεις και θα δρομολογηθεί με δεσμευτικό και ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα, η υλοποίησή τους από αρμόδιο φορέα.

" Σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα δύο υπουργεία θα διαμορφώσουν ένα δεσμευτικό πρόγραμμα αγροπεριβαλλοντικών μέτρων που θα αποσκοπεί στη βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου και στην εναρμόνιση της προσπάθειας αποκατάστασης και προστασίας με την αγροτική και ευρύτερα αναπτυξιακή πολιτική στην περιοχή.

Εξάλλου, με έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του υπουργείου, ο κ. Αποστολάτος ενημερώνεται ότι η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον χαρακτηρισμό των λιμναίων και υδάτινων περιοχών του υγροτοπικού συστήματος των λιμνών Βόλβης-Κορώνειας και Μακεδονικών Τεμπών, ως Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων και λιμνών, βρίσκεται σε διαδικασία μετατροπής της σε Προεδρικό Διάταγμα. Το νέο αυτό Προεδρικό Διάταγμα θα θέσει ακόμα αυστηρότερους όρους και περιορισμούς σε έργα και δραστηριότητες στην περιοχή εντός του Εθνικού Πάρκου, συμβάλλοντας στην προστασία των λιμνών. Επιπλέον ειδικά μέτρα προστασίας και διαχείρισης πρόκειται να ληφθούν κατά την εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης και Κανονισμού Λειτουργίας της περιοχής, τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της έγκρισης.

Ο βουλευτής του ΛΑΟΣ, Βαϊτσης Αποστολάτος, με ερώτηση που είχε καταθέσει στη Βουλή, έχει προειδοποιήσει ότι "ακυρώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η χρηματοδότηση ύψους 20 εκατ. ευρώ για την προστασία της Λίμνης Κορώνεια, διότι δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης της ρύπανσης της". Μάλιστα ο κ. Αποστολάτος έχει επισημάνει ότι "πριν από λίγο καιρό η Ελλάδα είχε οδηγηθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διότι δεν είχε λάβει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας".