Επιμέλεια: Βίκυ Καλοφωτιά 

Η αντίστοιχη εξωτερική υπηρεσία δεν είναι αρμόδια για το εγχείρημα της μετατροπής της ενέργειας, ωστόσο σε ό,τι αφορά στη διαχείριση του ηλεκτρικού ρεύματος και της θερμότητας εντός ενός νοικοκυριού, αποτελεί αναμφισβήτητα έναν πρωτοπόρο, διαβάζουμε σε δημοσίευμα της επίσημης ιστοσελίδας της Ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Γερμανίας.

Έτσι, λοιπόν έχουμε το πρώτο Ομοσπονδιακό υπουργείο που προχωρά στην αξιοποίηση του λεγομένου “συμβολαίου για την εξοικονόμηση της ενέργειας” έτσι ώστε από πλευράς του να μειώσει το ποσοστό της κατανάλωσης ενέργειας. Το αποτέλεσμα: μέσω του συγκεκριμένου συμβολαίου, είναι εφικτό να εξοικονομηθεί επιπρόσθετα πάνω από το 1/3 του ποσοστού της κατανάλωσης ενέργειας, κάτι που είναι για κάθε έτος περισσότερο από 600.000 ευρώ μέχρι το 2021.