Καταργείται η υποχρέωση των φορέων υλοποίησης έργων ΑΠΕ να υποβάλλουν τραπεζικές εγγυήσεις στον διαχειριστή της αγοράς ενέργειας της Κροατίας, σε μια προσπάθεια να διευκολυνθεί η διαδικασία και να προσαρμοστεί η χώρα στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον.

Οι τραπεζικές εγγυήσεις κατατίθενται προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των έργων ΑΠΕ εντός του χρονοδιαγράμματος που συμφωνείτο με τις ρυθμιστικές αρχές.

Δεδομένου ότι οι ιδιοκτήτες των έργων δύσκολα εξασφάλιζαν τις τραπεζικές εγγυήσεις, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς, κυρίως λόγω των τρεχουσών οικονομικών και χρηματοοικονομικών δυσχερειών, η ανάγκη να ανασταλεί η υποχρέωση αυτή προέκυψε προκειμένου να καταστεί δυνατό να συνεχιστεί η ανάπτυξη των ΑΠΕ έργα που έχουν φτάσει σε υψηλό βαθμό ολοκλήρωσης, τονίζει η κυβέρνηση.

Η Κροατία είχε 254,3 MW εγκατεστημένης ισχύος σε αιολικής ενέργειας στο τέλος του Μαρτίου, 6,69 MW βιομάζας και 23,8 MW φ/β, σύμφωνα με τα στοιχεία του CEI, του κρατικού κέντρου για την παρακολούθηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας.