Επιμέλεια: Βίκυ Καλοφωτιά 

Σύμφωνα με μια νέα νομοθετική διάταξη που ανακοινώθηκε πρόσφατα στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, επεκτείνεται η υποχρέωση πληροφόρησης των εταιρειών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα της επίσημης ιστοσελίδας της Ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Επίσης, σε ό,τι αφορά στις συνιστώσες τιμής και τις χρεώσεις δικτύου, θα πρέπει να μπορεί να αποδειχθεί έμπρακτα η ανάμειξη και των αντίστοιχων κρατικών υπηρεσιών και φορέων. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι εφικτή μια ακόμη πιο διαφανής διαδικασία στη διαμόρφωση των τιμών για τους πελάτες που ανήκουν στην κατηγορία των λεγομένων “οικιακών πελατών”.