Την ανάγκη προσαρμογής ή αλλαγής του υφιστάμενου μοντέλου ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο έτσι που να μπορεί να ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά στη συνεχώς αυξανόμενη διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και στην ανάγκη για συμμετοχή τους πλέον στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού, σημειώνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).

Σε αυτές τις διαπιστώσεις κατέληξε η Αρχή βάσει της μελέτης αναφορικά με την «Αγορά Ηλεκτρισμού στην Κύπρο» που πραγματοποίησε, κατόπιν ανάθεσης, η κοινοπραξία Διεθνών Συμβούλων LDK E-Bridge.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Αρχής, σε πρώτη Φάση οι Σύμβουλοι προέβησαν σε λεπτομερή ανάλυση και αξιολόγηση του υφιστάμενου πλαισίου λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο και σε δεύτερη Φάση μελέτησαν την απαιτούμενη αναθεώρηση στους Κανόνες Αγοράς, είτε με προσαρμογές στο υφιστάμενο μοντέλο αγοράς των διμερών συμβολαίων, είτε με την υιοθέτηση νέου μοντέλου που να ανταποκρίνεται πληρέστερα στις τοπικές ιδιαιτερότητες.

Η πρώτη Φάση, αναφέρεται στην ανακοίνωση, ολοκληρώθηκε με την κατάθεση Έκθεσης στην οποία στοιχειοθετείται η αναγκαιότητα για τροποποίηση του πλαισίου Αγοράς Ηλεκτρισμού στην Κύπρο στη βάση αντικειμενικών εμποδίων που παρουσιάζονται για την ανάπτυξη ανταγωνισμού, καθώς επίσης και των συνθηκών που αναμένεται να δημιουργηθούν κυρίως εξαιτίας της αναβαθμισμένης παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Στη δεύτερη Φάση, προστίθεται, οι Σύμβουλοι προέβησαν σε ανάλυση των προσφερομένων εναλλακτικών επιλογών για επίτευξη των στόχων που τέθηκαν και κατέληξαν σε τρία εναλλακτικά μοντέλα αγοράς, κατάλληλα για την αγορά της Κύπρου, τα οποία και αξιολόγησαν σε έκταση.

Τα μοντέλα αυτά είναι η Υποχρεωτική Κοινοπραξία Ισχύος (Gross Pool), το Μοντέλο Διμερών Συμβολαίων μεταξύ Παραγωγών και Προμηθευτών (Bilateral Contracts) και το Μοντέλο Υβριδικής Αγοράς Διμερών Συμβολαίων και Κοινοπραξίας Ισχύος (Net Pool).

Η ΡΑΕΚ, αφού μελέτησε και ανέλυσε σε βάθος τις θέσεις και εισηγήσεις της κοινοπραξίας, έχει προτείνει στο αρμόδιο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού την εφαρμογή του Μοντέλου Υβριδικής Αγοράς Διμερών Συμβολαίων και Κοινοπραξίας Ισχύος. Έτσι, προστίθεται, η ΡΑΕΚ υιοθετεί κατ’ αρχήν και στο μεγαλύτερο μέρος τους, τις εισηγήσεις των Συμβούλων, καθώς και τις επιμέρους διευθετήσεις για την εύρυθμη υλοποίησή τους.

Παράλληλα, η ΡΑΕΚ έχει αναθέσει σε εξωτερικό Σύμβουλο το λεπτομερή σχεδιασμό του Μοντέλου Υβριδικής Αγοράς Διμερών Συμβολαίων και Κοινοπραξίας Ισχύος, η προκαταρκτική συγγραφή του οποίου αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα δυο μηνών. Θα ακολουθήσει Δημόσια Διαβούλευση πριν το τέλος του τρέχοντος έτους και θα κληθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν και να υποβάλουν απόψεις και τυχόν παρατηρήσεις των, καταλήγει η ανακοίνωση.