Η προώθηση επιχειρηματικών συμφωνιών στους κλάδους ΑΠΕ, πληροφορικής και επικοινωνιών (ICS), περιβαλλοντικής προστασίας, βιοφαρμακευτικής και βιοτεχνολογίας, σύγχρονης γεωργίας και αερομεταφορών, θα βρεθούν στο επίκεντρο της εκδήλωσης διασύνδεσης cluster που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην πόλη Chengdu της επαρχίας Sichuan της Κίνας, το διάστημα 21-23 Οκτωβρίου.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει και ο γενικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Calleja, αρμόδιος για θέματα Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας, ο οποίος θα επισκεφθεί την περιοχή συνοδευόμενης από αντιπροσωπεία επιχειρηματιών και εκπροσώπων βιομηχανικών ενώσεων για να συζητήσουν με ομολόγους Κινέζους πολιτικούς και επιχειρηματίες για τους τρόπους προ ώθησης της ευρωηαϊκής συνεργασίας στο βιομηχανικό τομέα.

Οι κύριοι στόχοι της αποστολής είναι:
-Η προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στην ΕΕ. και την Κίνα.
-Η υποστήριξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και ειδικότερο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για διεθνοποίηση και αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών στην Κίνα.
-Η προώθηση της συνεργασίας Ε.Ε. Κίνας σε στοχευμένους κλάδους.

Σημειώνεται ότι η αποστολή θα πραγματοποιηθεί' στο πλαίσιο της Έκθεσης Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Ε.Ε. Κίνας (ΓΧ EU-China Business and Technology Cooperation Fair).