Περίπου το 1/5 της ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθηκε στη Βουλγαρία εξήχθη, τους πρώτους 9 μήνες του έτους, προκύπτει από τα στοιχεία του Διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ESO).

Μάλιστα, το ποσοστό εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας είναι αυξημένο κατά 84% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2013.

Ως τις 20 Ιουλίου οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της Βουλγαρίας ανέρχονταν σε 4,5 δισ. KWh, ενώ στις 7 Σεπτεμβρίου η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανερχόταν στις 31,222 δισ. KWh, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών 5,9 δισ. KWh.

Σύμφωνα με τον ESO, το 84%, συνολικού ποσοστού της ενέργειας που παρήχθη κατά τη διάρκεια της περιόδου, προήλθε από τον πυρηνικό σταθμό του Κοζλοντούι και από θερμοηλεκτρικούς σταθμούς.

Όσο για την ενέργεια που προήλθε από τις ΑΠΕ, πέραν των σταθμών βιομάζας που σημείωσαν άνοδο, όλες οι υπόλοιπες μορφές ανανεώσιμης ενέργειας σημείωσαν πτώση.