Οι συνολικές δαπάνες της Τουρκίας για την ενέργεια αναμένεται να φτάσουν το 1-1,4 τρις. δολάρια ως το έτος 2030, σύμφωνα με έρευνα του γαλλικού Mediterranean Observatory for Energy, η οποία πρόκειται να δημοσιευτεί σύντομα.

Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι οι ενεργειακές δαπάνες της χώρας ουσιαστικά θα διπλασιαστούν στην περίοδο 2013-2030 σε σύγκριση με την περίοδο 1970-2012, γεγονός που δείχνει πόσο έντονα αναπτύσσεται η οικονομία της Τουρκίας.

Ο οργανισμός δίνει παράλληλα έμφαση στο ότι το 60% του εμπορικού ελλείμματος της χώρας το 2013 αφορούσε τις ενεργειακές εισαγωγές, στις οποίες στηρίζεται η τουρκική οικονομία παραδοσιακά. Επίσης, αξιοσημείωτο είναι ότι για τον ενεργειακό τομέα θα χρειαστούν επενδύσεις ύψους 260 δις. δολαρίων ως το 2030, με τον κλάδο του ηλεκτρισμού να λαμβάνει το 65% αυτών.

Αναφορικά με το πετρέλαιο, η έκθεση τονίζει ότι αναμένεται μείωση της εγχώριας τουρκικής παραγωγής από τα 45.000 βαρέλια σήμερα σε 32.000 βαρέλια την ημέρα ως το 2030. «Τα επίπεδα αυτά απέχουν πολύ από το να ικανοποιήσουν την εγχώρια ζήτηση», σημειώνεται, καθώς αυτή αγγίζει τα 700.000 βαρέλια την ημέρα.

Στο φυσικό αέριο, η κατανάλωση προβλέπεται να αγγίξει τα 80 δις. κ.μ. ως το 2030 από 45 δις. κ.μ. που είναι σήμερα.