Επιμέλεια: Βίκυ Καλοφωτιά

Η αναλογία του ήλιου και του αέρα στο χώρο της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος σημειώνει ανοδικές τάσεις, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της ηλεκτρονικής έκδοσης της γερμανικής εφημερίδας “Die Welt”.

Ωστόσο, οι διάφορες πηγές ενέργειας είναι ασταθείς και προκαλούν συχνά διακυμάνσεις στο σχετικό δίκτυο, τις οποίες επιθυμεί τώρα να αντιμετωπίσει μια μικρή εταιρεία.

Παρά την ύπαρξη όλο και περισσότερων ανεμογεννητριών, ηλιακών πάρκων και εγκαταστάσεων βιοαερίου, τίθεται θέμα για το πώς θα ρυθμιστούν αποτελεσματικά οι προαναφερθείσες διακυμάνσεις και θα εξασφαλιστεί μια πιο σταθερή ενεργειακή τροφοδότηση.

Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται από αυτή την Τρίτη, η διάθεση στην αγορά, της μεγαλύτερης μπαταρίας αποθήκευσης ενέργειας στην Ευρώπη.