Επιμέλεια: Βίκυ Καλοφωτιά 

Σύμφωνα με μια μελέτη του Ερευνητικού Ινστιτούτου της γερμανικής εφημερίδας “Handelsblatt”, η θέση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας αναφορικά με τον τομέα της μετατροπής ενέργειας, βρίσκεται σε σχετικά ικανοποιητικό επίπεδο, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εν λόγω εφημερίδας.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει σε παγκόσμιο επίπεδο κατά τη διάρκεια των προηγουμένων πέντε ετών, όπως προκύπτει από τα σχετικά στοιχεία.

Ως εκ τούτου, οι εμπλεκόμενοι στον κλάδο της ενέργειας εντός της χώρας αρχίζουν να αναρωτιούνται αν η επισήμανση αυτής της παραμέτρου εκ μέρους των εμπειρογνωμόνων θα αποτελέσει ενδεχομένως ένα σήμα συναγερμού για το μέλλον.