Συσκευή - υποσιάγονο, που συλλέγει ενέργεια από την κίνηση του σαγονιού, δημιούργησαν Καναδοί ερευνητές, με στόχο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τη διαδικασία μασήματος τροφής και την ομιλία.

Σύμφωνα με τους ίδιους, στόχος είναι η παραγόμενη ενεργεια να χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία ενός αριθμού μικρών wearable συσκευών, που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ιατρικού χαρακτήρα εμφυτεύματα και συσκευές επικοινωνίας.

Τα πρώτα αποτελέσματα των δοκιμών της συσκευής δημοσιεύθηκαν στο Smart Materials and Structures. Τις έρευνες πραγματοποιούν επιστήμονες του Sonomax-ETS Industrial Research Chair in In-ear Technologies (CRITIAS) στο Ecole de technologie supérieure στο Μόντρεαλ.

Η κίνηση του σαγονιού θεωρείται ότι αποτελεί έναν από τους πιο πολλά υποσχόμενους «υποψηφίους» όσον αφορά στην παραγωγή ηλεκτρισμού από την κίνηση του ανθρώπινου σώματος. Ενδεικτικά, θεωρείται ότι κατά μέσο όρο μπορούν να παραχθούν 7 MW ισχύος από το μάσημα κατά τη διάρκεια γευμάτων και μόνο.

Οι ερευνητές δημιούργησαν το εν λόγω υποσιάγονο χρησιμοποιώντας PFC (piezoelectric fibre composites). Το PFC αποτελεί ένα είδος πιεζοηλεκτρικού «έξυπνου» υλικού» που αποτελείται από ενσωματωμένα ηλεκτρόδια και μία κολλώδη πολυμερή «μήτρα». Το υλικό είναι σε θέση να παράγει ηλεκτρικό φορτίο όταν τεντώνεται και υποβάλλεται σε μηχανική πίεση.