Επιμέλεια: Βίκυ Καλοφωτιά

Ένα προσχέδιο στον τομέα της μετατροπής της ενέργειας, εντός της περιφέρειας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, βρίσκεται κατά πάσα πιθανότητα λίγο πριν την οριστική του ακύρωση, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας “Süddeutsche Zeitung”.

Συγκεκριμένα, αντικείμενο του προαναφερθέντος σχεδίου είναι η δημιουργία εγκατάστασης βιοαερίου κατά μήκος της υπαίθρου.

Όπως γνωστοποιήθηκε από πλευράς της αρμόδιας υπηρεσίας, δεν υπολογίζεται πλέον να λάβει χώρα σύντομα η εφαρμογή του εγχειρήματος διότι προφανώς έχουν προκύψει προβλήματα με το ποσοστό της αποδοτικότητας της εν λόγω εγκατάστασης.

Τέλος, ας σημειωθεί ότι οι αρχικοί σχεδιασμοί για τη νέα εγκατάσταση βιοαερίου είχαν παρουσιαστεί στα τέλη του προηγούμενου έτους.