Γράφει ο Αλέξανδρος Δαλέκος 

Πολλά δισεκατομμύρια ευρώ κινδυνεύει να σπαταλήσει τα επόμενα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) σε υποδομές φυσικού αερίου, στο πλαίσιο ίσως της αγωνιώδους προσπάθειάς της να απεξαρτηθεί από τη Ρωσία έπειτα από την ουκρανική κρίση. 

Σύμφωνα με μελέτη της γερμανικής δεξαμενής σκέψης Ε3G (που δίνει έμφαση σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος), η ΕΕ σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει την κατασκευή διασυνοριακών αγωγών φυσικού αερίου στο πλαίσιο του φιλόδοξου προγράμματος «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility - CEF).  

Οι αγωγοί αυτοί εντάσσονται στο πλαίσιο της δημιουργίας και ενίσχυσης του Νοτίου Διαδρόμου (Southern Corridor). Παράλληλα, η χρηματοδότηση θα αφορά και σε εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου (Liquefied Natural Gas – LNG), όπως πχ ο μεγάλος τερματικός σταθμός που προωθεί η Πολωνία, καθώς και άλλοι στην Ελλάδα, στην Κροατία, στην Ιταλία κ.ά. 

Υπολογίζεται ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος αυτού ανέρχεται σε περίπου 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ και θα είναι η πρώτη φορά που η ΕΕ χρηματοδοτεί απευθείας ενεργειακές υποδομές. Τα κονδύλια δεν έχουν πάντως ακόμη αρχίσει να διατίθενται. 

Ωστόσο, το μείζον ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι Βρυξέλλες είναι αν θα υπάρχει αρκετό φυσικό αέριο από εναλλακτικές πηγές για να… γεμίσουν αυτοί οι αγωγοί, διότι σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είναι οικονομικά βιώσιμοι.  

Στην έκθεση της γερμανικής δεξαμενής σκέψης προτείνεται η εναλλακτική λύση να μη δοθεί τόσο μεγάλη έμφαση στο φυσικό αέριο, λόγω της κρίσης στην Ουκρανία, αλλά στην ηλεκτρική ενέργεια. Και τούτο διότι πριν απ’ όλα, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να τροφοδοτηθούν από μία ποικιλία πηγών και όχι μόνο από φυσικό αέριο.  

Αυτός είναι και ο λόγος που πρέπει να επανεξεταστεί η χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος CEF. Είναι δε ενδεικτικό ότι στη short list των έργων που αναφέρονται στο πλαίσιο της στρατηγικής ενεργειακής ασφαλείας της ΕΕ, η οποία δημοσιεύθηκε στις 5 Μαϊου όταν η ουκρανική κρίση βρισκόταν στην κορύφωσή της, περιλαμβάνονταν μόλις έξι έργα ηλεκτρικής ενέργειας και 27 έργα φυσικού αερίου.