Δάνειο, ύψους 227,5 εκατ. ευρώ, ενέκρινε η Παγκόσμια Τράπεζα για να βοηθήσει τη Σερβία να ανακάμψει από τις πλημμύρες του περασμένου Μαΐου, που προκάλεσαν τρομερές καταστροφές στη χώρα.

Τα κεφάλαια του δανείου θα χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν βασικές ανάγκες σε τομείς όπως η ενέργεια και η γεωργία, η αποκατάσταση των κατεστραμμένων υποδομών κ.ά.

Ο πλημμύρες έπληξαν περίπου το 1/5 του συνολικού πληθυσμού της Σερβίας, σε 49 δήμους και πόλεις, ενώ είχε σημαντικές επιπτώσεις στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, το πρόγραμμα θα βοηθήσει στο να γεφυρωθεί το χάσμα χρηματοδότησης στις αγορές ενέργειας για την εξασφάλιση ενέργειας κατά την επερχόμενη χειμερινή περίοδο, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει ζωτικής σημασίας ενεργειακές υποδομές.

Συγκεκριμένα, το έργο θα υποστηρίξει τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας για τη βελτίωση της διαθεσιμότητας, ενώ παράλληλα θα αποτρέψει μια επικείμενη ενεργειακή κρίση, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πρώτης χειμερινής σεζόν μετά τις πλημμύρες. Θα υποστηρίξει επίσης επιλεγμένα μέτρα διαχείρισης φορτίου, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του δικτύου διανομής, παρέχοντας συσκευές μέτρησης για τις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες, καθώς και μέτρα ενεργειακής απόδοσης.

«Οι πρόσφατες πλημμύρες έφεραν στην επιφάνεια μερικά από τα τρωτά σημεία του τομέα της ενέργειας της Σερβίας» δήλωσε ο Claudia Vasquez, Task Team Leader για το έργο.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα “Floods Emergency Recovery Project” υποστηρίζεται εκτός από την Παγκόσμια Τράπεζα και από την ΕΕ και τον ΟΗΕ.