Κατά 92% έχουν αυξηθεί τα οικιακά τιμολόγια ηλεκτρισμού στη Γερμανία από το 2000 μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η στατιστική αρχή.

Οι αντίστοιχες ανατιμήσεις για τους εμπορικούς καταναλωτές φτάνουν στο 79% και για τους βιομηχανικούς στο 76%.

Οι υψηλότερες τιμές που παρατηρήθηκαν όλα αυτά τα 14 χρόνια σημειώθηκαν τον Ιούλιο του 2008, όταν ξεπέρασαν κατά 61% αυτές του Ιανουαρίου του 2000. Επίσης, σημειώνεται ότι η αρχή της οικονομικής κρίσης στα τέλη του 2008 οδήγησε σε μείωση των τιμών χονδρεμπορικής του ρεύματος και στη συνέχεια οι ΑΠΕ επίσης συνέβαλαν σε περιορισμό τους.

Παρόλα αυτά, οι μειωμένες τιμές χονδρεμπορικής δεν μεταφράστηκαν σε αντίστοιχες μειώσεις για τους τελικούς καταναλωτές, λόγω του τέλους ΑΠΕ και άλλων επιβαρύνσεων που επιβάλλονται μέσω των λογαριασμών. 

Η στατιστική αρχή τονίζει ότι συγκριτικά επωφελήθηκαν περισσότερο οι βιομηχανίες, παρά οι οικιακοί καταναλωτές από την διαχρονική εξέλιξη των τιμών.