Ξεκινά σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των αντιρρήσεων για τους νέους δασικούς χάρτες που αναρτήθηκαν και αφορούν τους δήμους Πεντέλης, Νέας Πεντέλης και Μαραθώνα.

Για τους κατοίκους εσωτερικού η προθεσμία είναι 45 ημέρες και για τους κατοίκους εξωτερικού 65 ημέρες.
Οι αντιρρήσεις μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της Κτηματολόγιο ΑΕ ή αυτοπροσώπως (ή μέσω εξουσιοδοτημένου τρίτου) στο Γραφείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών, στο Ολυμπιακό Κέντρο Μαρκοπούλου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στο τηλέφωνο 210-6505600 της Κτηματολόγιο ΑΕ και στο τετραψήφιο νούμερο 1591 του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.