Η παραγωγή ηλεκτρισμού μέσω των αιολικών είναι φθηνότερη από τον άνθρακα, το αέριο και τα πυρηνικά εφόσον υπολογιστούν όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος της, σύμφωνα με έρευνα της Ecofys που υιοθετεί και η Κομισιόν.

Με βάση τους υπολογισμούς του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Αιολικών (EWEA), τα αιολικά έχουν κόστος 105 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 133 ευρώ στην πυρηνική ενέργεια, 164 ευρώ στο φυσικό αέριο και 162-233 ευρώ στον άνθρακα. Τα θαλάσσια αιολικά έχουν κόστος 186 ευρώ και τα φωτοβολταϊκά 217 ευρώ, σύμφωνα με την έκθεση.

Προκειμένου να καθοριστεί το συνολικό κόστος, συνυπολογίζονται παράγοντες όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση και το κόστος για την ανθρώπινη υγεία, πράγμα που σημαίνει ότι το κόστος των ορυκτών καυσίμων αυξάνεται σημαντικά στην πράξη. Τα κόστη αυτά εκτιμώνται σε 150-210 δις. ευρώ για την Ε.Ε. το 2012.

Παράλληλα, ο EWEA εκτιμά ότι υπάρχει περιθώριο για σημαντική μείωση του κόστους της αιολικής ενέργειας στο εξής, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στον άνθρακα, όπου οι τεχνολογίες είναι πλέον ώριμες.

Στα πλαίσια αυτά, ο διευθυντής του συνδέσμου, Τζάστιν Ουίλκς, δήλωσε ότι «επιδοτούμε τις πιο βρόμικες μορφές ηλεκτροπαραγωγής, ενώ οι υπέρμαχοι του άνθρακα υπογραμμίζουν το χαμηλό του κόστος ως δικαιολογία για την χρήση του. Η ειρωνία είναι ότι ο άνθρακας είναι η πιο ακριβή μορφή ενέργειας στην Ε.Ε. Η έκθεση αυτή δείχνει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους στόχους του 2030 για το κλίμα και την ενέργεια ως βάση για αύξηση της χρήσης αιολικών στην Ευρώπη ώστε να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος».