Το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας προτείνει στη Βουλγαρία η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε έκθεση της.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην έκθεση, προτείνεται στη χώρα να προχωρήσει άμεσα στο «άνοιγμα» της αγοράς, στην αποκρατικοποίηση της Energy Holding και το «σπάσιμό» της σε μικρότερες εταιρείες, καθώς και επιτάχυνση της κατασκευής των διασυνδετήριων αγορών αερίου.

Η Επιτροπή προτρέπει για ελαχιστοποίηση του παρεμβατικού ρόλου που ασκούν η κυβέρνηση και η DKEVR, ειδικά στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς όπως σημειώνει «θα πρέπει οι οικιακοί καταναλωτές και οι επιχειρήσεις να επιλέγουν τον προμηθευτή ενέργειας της αρεσκείας τους». Μάλιστα, αυτές οι δομικές αλλαγές της αγοράς θα έπρεπε να είχαν γίνει ήδη από το 2012, καταλήγει η ΕΕ.