Ο διαχειριστής του δικτύου ηλεκτρισμού της Βουλγαρίας θα προχωρήσει σε διαγωνισμό για την κατασκευή γραμμής υψηλής τάσης 400 kV που θα συνδέσει τον σταθμό Maritsa Iztok 2 με τον υποσταθμό στο Πλοβντίβ, όπως ανακοίνωσε η ΕΤΕπ.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 21,6 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί σε ποσοστό 70% από το ταμείο αποσυναρμολόγησης του πυρηνικού σταθμού Κοζλοντούι, το οποίο διαχειρίζεται η τράπεζα.

Ο διαγωνισμός χωρίζεται σε τρία μέρη και αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο δ’ τρίμηνο του έτους, ενώ ο χρόνος υλοποίησης του έργου είναι 36 μήνες για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και οκτώ μήνες για την περιβαλλοντική μελέτη, ενώ η κατασκευή της γραμμής θα πάρει 24 μήνες.