Συνολικά 30 εκατ. ευρώ θα χορηγήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του Κοσόβου για έργα αναβάθμισης.

Πρόκειται για την πρώτη επένδυση της EBRD στον ενεργειακό τομέα του Κοσόβου και στοχεύει στη βελτίωση της σταθερότητας και της αξιοπιστίας του ενεργειακού δικτύου της χώρας.

Σε σχετική ανακοίνωση, τονίζεται πως η KOSTT θα διαθέσει μέρος του ποσού των 30 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση έργων κατασκευής, αναβάθμισης και τοποθέτησης νέων μηχανημάτων, απαραίτητων για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Με αυτές τις επενδύσεις, εκτιμάται ότι θα βελτιωθεί το δίκτυο ενέργειας του Κοσόβου.

Από το 1999, η EBRD επένδυσε ποσό 89 εκατομμυρίων ευρώ στο Κόσοβο, για 37 έργα σε διάφορους τομείς.