Αρκετές μικρομεσαίες εταιρείες του κλάδου των ΑΠΕ στη Ρουμανία αναμένεται να πτωχεύσουν λόγω της μείωσης των επιδοτήσεων που αποφάσισε φέτος η κυβέρνηση.

Οι ΑΠΕ σημείωσαν έντονη ανάπτυξη μέχρι και το 2012 στην συγκεκριμένη αγορά, αλλά από τον Ιούνιο του 2013 και μετά έγιναν μειώσεις στα πράσινα πιστοποιητικά που λαμβάνουν τα έργα, με ισχύ από 1η Ιανουαρίου του 2014. Μάλιστα, οι αλλαγές αφορούσαν και τις μονάδες που κατασκευάζονταν εκείνη τη στιγμή, γεγονός που εξόργισε τους επενδυτές.

«Τώρα βλέπουμε μειωμένα νούμερα και μέσα στους επόμενους μήνες προβλέπουμε χρεοκοπίες στους μικρότερους παίκτες», τονίζει χαρακτηριστικά ο Βαλέριου Μπίνιγκ, εταίρος της Ernst & Young. Λόγω του προβλήματος που παρατηρείται, θεωρείται απαραίτητη η παρέμβαση της κυβέρνησης, αλλά τίποτα δεν είναι σίγουρο αυτή τη στιγμή, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα.