Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουρουγουάη θα μειωθούν κατά 5% μέσα στα επόμενα χρόνια, λόγω της πτώσης του κόστους των ΑΠΕ και του αυξημένου ρόλου τους στο ενεργειακό μείγμα της χώρας.

Η ανακοίνωση έγινε από τον υπουργό Ενέργειας της χώρας, Roberto Kreimerman, χωρίς να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των εν λόγω μειώσεων. Ωστόσο, όπως σημείωσε, αυτή τη στιγμή καταγράφεται πτώση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και αυξημένη διοχέτευση ενέργειας των ΑΠΕ στο δίκτυο.

Ο υπουργός δηλώνει πεπεισμένος ότι με την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, η Ουρουγουάη θα μπορούσε να μειώσει το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 25% - 30%.