Δίπλα στη δεύτερη σημαντικότερη παραλία ωοτοκίας της καρέτα - καρέτα στην Κυπαρισσία, προγραμματίζεται η κατασκευή πενήντα πολυτελών κατοικιών.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής είχε διαβεβαιώσει πολλάκις ότι δεν πρόκειται να απειληθεί η βιωσιμότητα της καρέτα - καρέτα,καθώς φαίνεται όμως δεν τήρησε την υπόσχεσή του.

Η ολιγωρία των τοπικών αρχών συμβάλλει επίσης στην ισοπέδωση και την καταστροφή ενός εκ των λίγων άρτιων διατηρημένων αμμοθινών που έχουν απομείνει στη χώρα μας, όπως δημοσιεύει η Ελευθεροτυπία.

Στο οικοσύστημα αυτό, με το πλούσιο παρακείμενο δάσος του, φιλοξενούνται κατά μέσο όρο 526 φωλιές το χρόνο. Μετά τη Ζάκυνθο, εκεί διατηρείται ο δεύτερος σημαντικότερος πληθυσμός στη Μεσόγειο.