Η βουλγαρική θυγατρική της CEZ ανακοίνωσε ότι με τις παρούσες συνθήκες στην αγορά ηλεκτρισμού της χώρας, είναι αδύνατο να επιβιώσει ο θερμικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής στη Βάρνα.

Η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο να συστήσει θυγατρική προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η οικολογική αναβάθμιση των τριών μονάδων του σταθμού, ενώ στα πλαίσια αυτά ολοκληρώθηκε πρόσφατα κοινή μελέτη του θέματος με την Bulgarian Energy Holdings.

Ελλείψει μιας κατάλληλης λύσης, η CEZ θα επιχειρήσει να πουλήσει ή να νοικιάσει το σταθμό της Βάρνας, για τον οποίο έχει διασφαλίσει την παράταση της διάρκειας ζωής του. Μέχρι στιγμής, πάντως, οι μονάδες 4 και 5 έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας επειδή δεν ήταν σύμφωνες με τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές.