Το πρώτο βήμα για την υιοθέτηση «καθαρών» λύσεων για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτούν οι εγκαταστάσεις του έκανε το Facebook, εγκαθιστώντας φωτοβολταϊκά στο νέο κέντρο δεδομένων του στο Prinevile του Όρεγκον.

Τα εγκαίνια της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και του νέου κέντρου δεδομένου έγιναν πριν λίγες ημέρες, ενώ τα πρώτα σχόλια από περιβαλλοντικές οργανώσεις ήταν ιδιαίτερα θετικά.

Η Greenpeace συνεχάρη χθες το Facebook γι αυτή την πρωτοβουλία του, παρόλο που, όπως δήλωσαν εκπρόσωποι της οργάνωσης, το ποσοστό της ενέργειας που θα καλύπτουν τα φωτοβολταϊκά είναι αμελητέα συγκριτικά με τα ποσά ενέργειας που απαιτούνται για τη λειτουργία του κέντρου δεδομένων.

Υπενθυμίζεται ότι η Greenpeace για ένα χρόνο περίπου κατέκρινε έντονα το Facebook για τις τεράστιες ποσότητες άνθρακα που χρησιμοποιεί για τη λειτουργία των κέντρων δεδομένων του.

«Ελπίζω αυτή η επένδυση του Facebook στην πράσινη ενέργεια να οδηγήσει γρήγορα σε δεσμεύσεις για απομάκρυνση από τον άνθρακα και τις άλλες «βρώμικες» πηγές ενέργειας», δήλωσε ο υπεύθυνος επικοινωνίας της Greenpeace International Daniel Kessler.

Η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση αναμένεται να παράγει 204.000 kWh ετησίως, ποσότητα που, όπως αναφέρθηκε, είναι πολύ μικρή για να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες του κέντρου. Βέβαια, όπως δήλωσαν οι υπεύθυνοι του Facebook, τα φωτοβολταϊκά θα χρησιμοποιηθούν για την τροφοδότηση με ρεύμα των γραφείων των υπαλλήλων του συγκεκριμένου κέντρου και όχι των δωματίων όπου φυλάσσονται οι servers, τα οποία έχουν τεράστιες απαιτήσεις σε ψύξη.

Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αυτή η κίνηση του Facebook έχει χαρακτηριστεί ως ενθαρρυντική από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οποίες επιθυμούν να δουν τέτοιου τύπου πρωτοβουλίες και από άλλες εταιρίες.