Φωτοβολταϊκά έργα, συνολικής ισχύος 343 MW, βρίσκονται υπό ανάπτυξη στην Αλγερία, σύμφωνα με στοιχεία της Societe Nationale de l'Electricite et du Gaz (Sonelgaz), που είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της ηλιακής μετάβασης της χώρας.

Τα περισσότερα από τα έργα βρίσκονται στα νότια της χώρας, σε ορεινές περιοχές, ενώ μερικά από αυτά θα τοποθετηθούν σε υφιστάμενες ηλεκτροπαραγωγικές μονάδας, δημιουργώντας έτσι υβριδικά συστήματα.

Ας σημειωθεί ότι ήδη από τα τέλη Οκτωβρίου, οι Αλγερινοί έχουν ξεκινήσει την μέτρηση ηλιακής ακτινοβολίας σε 10 εγκαταστάσεις της SKTM, θυγατρική της Solengaz.