Στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Κρήτης και νήσων Αιγαίου εντάχθηκε το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου.

Το έργο με τίτλο «Ανάδειξη και αξιοποίηση απολιθωμένου δάσους της νησίδας Νησιώπης» προβλέπει τη δημιουργία υποδομών για τη μετάβαση των επισκεπτών της περιοχής του απολιθωμένου δάσους σ' ένα νησιωτικό πάρκο, όπου οι επισκέπτες θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να θαυμάσουν το θαλάσσιο τμήμα του δάσους που βρίσκεται στην παράκτια ζώνη της Νησιώπης.

Η μετάβαση θα γίνεται με ειδικό καραβάκι με γυάλινο πάτο, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να παρατηρήσουν τις μοναδικές απολιθωματοφόρες θέσεις που βρίσκονται σήμερα κάτω από τη θάλασσα.

Πρόκειται για ένα έργο που εντάσσεται στην κατεύθυνση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, της ανάδειξης της φυσικής κληρονομιάς και της αξιοποίησης των φυσικών πόρων της Λέσβου και αναμένεται να αποτελέσει θετικό παράδειγμα για την «πράσινη» ανάπτυξη.