Στα 4,55 δις. κ.μ. ανήλθε η ζήτηση για φυσικό αέριο στην Ιταλία τον Οκτώβριο, μειωμένη κατά 5,2% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την GME.

Η μείωση αποδίδεται κυρίως στην περιορισμένη λειτουργία των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο το αέριο, η κατανάλωση των οποίων μειώθηκε κατά 10,3% στο 1,62 δις. κ.μ. Αντίστοιχα, η κατανάλωση των βιομηχανιών και των τοπικών δικτύων υποχώρησε κατά 5,3% και 1,8% στο 1,09 και 1,63 δις. κ.μ. αντίστοιχα. Οι εξαγωγές και οι απώλειες αυξήθηκαν κατά 17,9% στα 197 εκατ. κ.μ.

Οι εισαγωγές της χώρας σημείωσαν μείωση 16,6% στα 4,16 δις. κ.μ., ενώ τον Οκτώβριο αποθηκεύτηκαν ποσότητες 294 εκατ. κ.μ. και αντλήθηκαν ποσότητες 579 εκατ. κ.μ. Τα συνολικά αποθέματα έφταναν τα 11,74 δις. κ.μ., αυξημένα κατά 12,4% σε ετήσια βάση.